Category: Prosjekt Ny kunstgrasbane

I gang med bane nummer to

Vestafjell i gang med masseutskifting mellom fotballbanen og ungdomsskulen for etablering av bane nummer to på Nore Neset. Går alt etter planen står den ferdig til 2017-sesongen.