FotballAkademi

FotballAkademi – FA

Nore Neset IL startar opp eit FotballAkademi for 8. – 10. klassingar. FotballAkademiet er ei forlenging av klubben sin fotballfritidsordning, og er eit ekstra tilbod til dei som er ivrig og motivert for å trena ekstra. Tilbodet skal vera eit supplement til lagsøkter og ikkje ei erstatning til desse øktene.

Vekeplan:

 • To økter i veka:
  • Onsdag: Morgonøkt frå 06:45 – 07:55. Frukost etter trening.
  • Fredag: Ettermiddagsøkt frå 14:45 – 16:20. Mat før trening og restitusjonsmåltid etter trening.
 • Helgesamlinger: Seks utvalde helger i året med to økter + teori (3 haust og 3 vår).
 • Enkelte økter vil utgå til fordel for teori. Her vil me benytte oss av ressurspersoner frå krets, forbund og Norges idrettsforbund.

Fokusområder:

 • Core/skadeforebyggande trening på alle økter
 • Speed/agility trening på alle økter
 • «Decision-making». Kva gjer me før, med og etter ball?
 • 1 vs 1 ferdigheit
 • Pasningsferdigheit
 • Videoanalyse

Priser pr. halvår:
Fullt akademi(påmeldt alle dager): 2600,-
Halv akademi(påmeldt til alle onsdager og fredager): 2100,-
Fredagsakademi: 1400,-
Søndagsakademi: 750,-

Ansvarlige:
Martin Eidsvik og Eirik André Hesthamar

Sted:
Nore Neset Aktivitetshus / Nore Neset Idrettspark

Påmelding til:
http://akademi.nnil.no