HandballAkademi

HandballAkademi – HA

Nore Neset Idrettslag ynskjer å starta opp eit ekstra tilbod for alle handballspelarar i krinsen. Formålet med tilbodet er å gje ungdomsskuleelevar med ekstra treningsiver og motivasjon mulighet for å trene mer.

Vi ynskjer som ein del av vårt breiddetilbod og også bygga ein toppidrettskultur slik at ungdommane som er ekstra motivert får molegheit til og ha ein kvardag som gjer molegheit for best mogleg utvikling.

Vekeplan:

  • To økter i veka:
    • Onsdag: Ettermiddagsøkt frå 14:45 – 16:00. Mat før trening og restitusjonsmåltid etter trening.
    • Fredag: Morgonøkt frå 06:45 – 08:00. Frukost etter trening.

Fokusområder:

I tillegg til å utvikla individuelle tekniske og taktiske ferdigheter vil vi og leggja vekt på det fysiske og mentale, samt bevisstgjøring rundt utanomsportslege prosesser knytta til utøvaren sin utvikling.

Priser:
Halvplass (1 dag/veke) kr 500,- /månad
Fullplass (2 dager/veke) kr 900,- /månad

Kontaktperson/ Utviklingsansvarleg:
Gitte Torp
Mobil: 902 46 262
Mail: gitte.torp@nnil.no

Sted:
Nore Neset Aktivitetshus / Nore Neset Idrettspark

Påmelding til:
http://handballakademi.nnil.no