Lagoversikt med trenere og lagledere

Oversikt over trenere og lagledere i Nore Neset Håndball pr 01.11.2017: