Grasrotandel

Sidan Norsk Tipping vart etablert har heile overskuddet gått til samfunnsnyttige formål. Grasrotandelen gjer deg som spelar moglegheit til å vera med å bestemma kva noko av overskotet skal gå til.

Gje din støtte til Nore Neset Idrettslag
Du kan no velja at Nore Neset Idrettslaget får sju prosent av din speleinnsats. Det vil sei at dersom du spelar Lotto for hundre kroner, så går sju kroner til Nore Neset Idrettslag – sjølvsagt utan at det reduserer din innsats, premie eller vinnarsjanse!

På denne måten gjer du din Grasrotandel til Nore Neset Idrettslag

SMS: Grasrotandelen 884064392 til 60000.
Norsk Tipping sine mobilspel.
Norsk Tippings nettside.
Hos kommisjonær.