Klubbens lover

Lov for Nore Neset IL, stiftet 5. november 1980, med senere endringer, senest av årsmøte 17. februar 2016.