Håndball Akademiet
–Videre framover

Håndball Akademiet
–Videre framover

Handballakademiet er ei forlenging av klubben si handballfritidsordning, og er eit tilbod til barn som er ivrig og motivert for å trena ekstra. Tilbodet skal vere eit supplement til lagsøkter og ikkje ei erstatning til desse.