Trening og
aktiviteter.

Utviklande og kjekt etter skuletid

Trening og
aktiviteter.

Utviklande og kjekt etter skuletid

Sosialt og utviklande

Det vert lagt opp til to økter i veka, anten på morgonen før skulestart eller på ettermiddagen etter skuletid. Det vil også verte nokre helgeøkter og økter med teori og videoanalyse i aktivitetshuset i staden for fysisk trening.

I tillegg til å utvikle tekniske og taktiske ferdigheiter hos elevane, vert det også lagt vekt på bevisstgjering av utanomsportslege prosessar og vennskap på tvers av laga.