Allidrett
– for aktive barn.

Allidrett
– for aktive barn.

Leik og fysisk aktivitet

Allidrett for barnehagebarn er eit variert aktivitetstilbod for barn i alderen 3-5 år. Dette kan være eit første møte med idretten, gjennom ein kombinasjon av leik, ballidrett, turar og aktivitetar i nærområdet.

Målet er å introdusere barnet til forskjellige idrettar gjennom leik og fysisk aktivitet både innandørs og utandørs. Det vert lagt vekt på morosame og allsidige økter som utviklar barnets grunnmotorikk og sosialt samspel med andre.

Aktivitetane er under leiing av kompetente instruktørar ein gong i veka.

Allidrett fylgjer skuleruta.