Velkommen til Nore Neset
Kiwi Bama-Cup.

Velkommen til Nore Neset
Kiwi Bama-Cup.

Nore Neset idrettspark

29. – 30.april

Som EAT MOVE SLEEP-ambassadør skal det i løpet av året arrangerast ein fotballcup for born i alderen 6-12 år med sterkt fokus på sunne verdier. I år har BAMA og Norges Fotballforbund slått seg saman med KIWI, som i fellesskap med oss ambassadører, skal arrangere KIWI BAMA-CUP.

Nore Neset IL skal arrangere KIWI BAMA-Cup 29.-30.april på Nore Neset Idrettspark. Håpar ditt lag blir med!

På KIWI BAMA-Cup vil det blant anna vere ein eigen Eat Move Sleep-camp der både deltakarar og tilskodarar får informasjon om kosthald, bevegelse og søvnvaner. I tillegg blir det andre kjekke aktivitetar, og sal av mat ulike stader på anlegget.