Category: Handball

Avtale om bruk av spelarar mellom Fotballgruppa og Handballgruppa

Fotball- og Handballgruppa i Nore Neset Idrettslag har i dag formalisert samarbeid for å sikra at alle spelarar får moglegheit til å delta på begge arenaer.  at alle utøvere får muligheten til å delta på flere arenaer.

Målet med avtalen er å skapa føreseielegheit for spelarar som er engasjert i begge idrettane.

Oppstart for 1.klassingar (født 2010)

Nore Neset Idrettslag startar opp fotball- og handballtrening (felles opplegg) for gutar og jenter født 2010 (1.klasse). Oppstart vert 22.september frå klokka 16-17 i idrettshallen på Nore Neset (mellom barneskulen og ungdomsskulen). Vi ynskjer...