Category: Idrettskulen

Oppstart for idrettsskulen 2016-2017

Vi startar opp igjen idrettsskulen på Nore Neset kvar tysdag frå kl 16-17. Aktivitetstilbod for 4-6 åringar. Prisen er 500 kr for eit skuleår. Sted: Idrettshallen på Nore Neset

Idrettskolen starter opp igjen etter sommerpausen

Etter en lengre sommerpause starter vi opp igjen idrettskolen f.o.m tirsdag 15. september, hver tirsdag 16:00-17:00 i håndballhallen på Nore Neset. Vi driv aktiviteter for 4 og 5 åringer født i 2010 og 2011....