Begynn å
spele fotball.

Gjennom fotball får barnet lære viktigheita av samspel, og oppleve gleda ved å vere i eit fellesskap. Fotball er også god trening for utvikling av kondisjon, motorikk, koordinasjon og styrke.

Om barnet finn lidenskap i fotballen, kan det utvikle seg anten gjennom vår fotballfritidsordning (FFO) for barn i 5.-7. klasse, eller fotballakademi (FA) for ungdomsskulelevar.