Sunn mat og
aktiviteter.

Utviklande og kjekt etter skuletid

Sunn mat og aktiviteter.

Utviklande og kjekt etter skuletid

Mat / ernæring

Hausten 2021 styrkar me mattilbodet på fritidsordningane våre.

Frå og med 1.september er Lena Lekven Ellefseth ansatt i Nore Neset Idrettslag. Lena tok fagbrev kokk i juni 2021, og skal vera ansvarleg for næringsrik og god tilrettelagt (varm) mat til våre fritidsordningar, mandag til torsdag.

Lena er ansatt i ei 12 månader lang prosjektstilling, slik at vi får tid til å sjå om dette vil styrke tilbodet vårt ytterlegare.

For å sikre at vi har kontroll på evetuelle matallergier, ber vi om at alle melder inn relevant informasjon snarast.

Lena Ellefseth
Kokk, Nore Neset Idrettslag

Leik / Aktivitetar

Fritidsordninga vil kombinera leik, ballidrett, turar og aktivitetar i nærområdet. I tillegg til fotball og handball kan det være aktivitetar som for eksempel grilling, hinderløype ute eller inne, aking o.l.

Leksehjelp

Barna får tilbod om leksehjelp i aktivitetshuset. Her kan dei óg samlast i lag på tvers av alder, kjønn og kva for skule dei høyrer til.