IFO –
Aktiviteter og godt samhald.

IFO –
Aktiviteter
og godt samhald.

Det er viktig at unge jenter og gutar er dagleg fysisk aktive og målsetninga på Idrettsfritidsordning er å gje barna eit tilbod med variert aktivitet.