Begynn å
spele håndball.

Handball er ein ballsport som lar barnet kjenne på samspel, glede og meistring i lag med andre. Som handballspelar utviklar barnet god kondisjon, motorikk, koordinasjon og styrke.

Om barnet finn lidenskap i handballen, kan det utvikle seg anten gjennom vår håndballfritidsordning (HFO) for barn i 5.-7. klasse, eller håndballakademi (HA) for ungdomsskulelevar.