Bli medlem
i Nore Neset IL.

Nore Neset Idrettslag er eit fleiridrettslag i Bjørnafjorden kommune som tilbyr fotball, handball og idrettskule til barn. Idrettslaget har vel 600 aktive medlem frå 6 år til senior, samt meir enn 150 frivillige trenarar og leiarar.

Vår visjon om at Nore Neset Idrettslag skal tilby idrettsglede og utfordringar for alle jobbar vi aktivt med kvar dag – med sterkt fokus på verdiane våre vennskap, meistring og respekt. På denne måten skal vi nå vår misjon vår om å skapa ein Plass til alle!