Hovedstyret er motoren.

Hovedstyret
er motoren.

Hovudstyret i Nore Neset idrettslag er klubbens øvste organ, og dei som ser til at klubbens vedtak vert sette ut i livet.

Egil Krukhaug

Styreleiar

  • leiar@nnil.no
  • T: 992 63 426

Sindre Lom

Leiar Handball

  • handball@nnil.no
  • T: 970 71 881

Ketil Dybfest

Laiar Fotball

  • fotball@nnil.no
  • T: 980 71 307

Thomas Lyssand

Nestleiar

  • T: 982 93 066

Vilde Hagen Røttingen

Leiar Ungdomsutvalet

Paal Irgens-Hagevik

Barneidrettsansvarleg / Politiattestansvarleg

  • politiattest@nnil.no
  • T: 930 65 988

Beate Haugsgjerd

Styremedlem

  • T: 977 34 104