Dette er
Nore Neset IL.

Nore Neset IL er eit idrettslag i Bjørnafjorden kommune. Med vel 700 medlem og tillitsvalde er vi kommunens nest største idrettslag.

Heimebana vår ligg på Skeismyra 8, og her har vi idrettsbygget vårt, samt to moderne kunstgrasbaner og ein stor fleirbrukshall. Enda ein fleirbrukshall er under oppføring, og skal stå ferdig i august 2022. 

I Nore Neset IL tilbyr vi i dag allidrett for barnehagebarn (idrettsskule), fotball og handball for aldersgruppa 6 år til senior. Idrettslaget har også fritidsordning etter skuletid, og akademi for ungdomsskuleelevar. 

Som medlem hos oss får barnet ditt fysisk aktivitet og vennskap for livet. Nore Neset IL er eit idrettslag med Plass til alle. Velkommen til oss!