Om Nore Neset Idrettslag

Nore Neset Idrettslag er eit idrettslag med meir enn 35 års historie.
Vi er den største breddeklubben i Os kommune og nest største idrettslaget i Os med meir enn 700 medlemmar, hovudsakleg barn og ungdom.
Idrettslaget veks kvart år. Vi held til ved skulane på Nore Neset, og har idrettshall med handballbane og kunstgrasbane.

Fotball

Aktivitetstilbod for alle barn og ungdom frå skulealder og oppover.

GUTAR:
8 lag i 5’er serie
3 lag i 7’er serie
1 lag i 9’er serie
7 lag i 11’er serie
Totalt: 19 gute-/herrelag

JENTER:
5 lag i 5’er serie
3 lag i 7’er serie
2 lag i 9’er serie
3 lag i 11’er serie
Totalt: 13 jente/damelag

Fotballskule – arrangeres kvart år i starten av skuleferien.

Handball

Aktivitetstilbud for alle barn og ungdom frå skulealder og oppover.

GUTAR:
25 spelarar i aldersbestemte klasser

JENTER:
153 spelarar i aldersbestemte klasser
3 Damelag i 5. og 8. divisjon

Anna aktivitet

Idrettsskulen
Har trening kvar veke for 4 og 5 åringar.

Håndballdagar og fotballdagar
I rekrutteringsarbeid har vi eit samarbeid med andre idrettslag i kommunen om mellom anna Gutehandballdag og Jentefotballdag.

Trenarar og dommarutvikling
Nore Neset Idrettslag har oppfølging og utvikling av trenarar innenfor hånd- og fotball. Kompetanseutvikling er viktig for å utvikle idrettslaget, både tillitsvalde, trenarar og andre. Utvikling av dommarar er viktig på mange nivå.