Medlemskontigent

Kontingentsatser for 2020 er som følger:

Grunnkontingent: 1250,-
Aktivitet Barn 6 – 12 år: 500,-
Aktivitet Ungdom 13 – 17 år: 1000,-
Aktivitet Junior: 1200,-
Aktivitet Voksen: 1500,-
Aktivitet Hobby Voksne (old boys / girls): 500,-
Grunn- og aktivitetskontingent Idrettsskolen: 500,-
Grunnkontingent for Tillitsvalgte/Trenere/Lagledere: 100,-
Støttemedlemskap: 300,-

Kontingentsatsane er uendra for 3. år på rad (sidan 2018).

Det er en forutsetning at klubbens kontingenter og avdelingens avgifter betales, for at medlemmet skal kunne delta i NNILs aktiviteter.

NNIL tar et sosialt ansvar ift. medlemmer som har dårlig økonomi, og innvilger fritak fra betalingskravene. Foresatte må i slike tilfeller ta kontakt med klubbens kasserer eller en tillitsvalgt i berørt avdeling.

I tråd med vedtektene vil manglende betaling av kontingent medføre at medlemmet ved andre gangs manglende betaling bli strøket som medlem i NNIL.

Betalingskrav vil bli purret maksimalt to ganger. Det vil påløpe et purregebyr på 60 kr ved purring per faktura. Etter at betalingsfristen for siste purring er passert vil medlemmet bli nektet trening og spill i NNILs idretter. Styret påpeker at det er medlemmets (ev. dets foresattes) ansvar å sørge for at medlemmets kontaktopplysninger (e-postadresse m.v) er korrekt i MinIdrett (www.minidrett.no), som er grunnlaget for fakturering.