Medlemskontigent

Kontingentsatser for 2021 er som følger:

Grunnkontingent: 1250,-
Aktivitet Barn 6 – 12 år: 500,-
Aktivitet Ungdom 13 – 17 år: 1000,-
Aktivitet Junior: 1200,-
Aktivitet Voksen: 1500,-
Aktivitet Hobby Voksne (old boys / girls): 500,-
Grunn- og aktivitetskontingent Idrettsskolen: 500,-
Grunnkontingent for Tillitsvalgte/Trenere/Lagledere: 100,-
Støttemedlemskap: 300,-

Kontingentsatsane er uendra for 4. år på rad (sidan 2018).

Det er en forutsetning at klubbens kontingenter og avdelingens avgifter betales, for at medlemmet skal kunne delta i NNILs aktiviteter.

NNIL tar et sosialt ansvar ift. medlemmer som har dårlig økonomi, og innvilger fritak fra betalingskravene. Les om vårt Inkluderingsfond her:

Inkluderingsfond