Politiattest

Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig med at idretten skal oppleves som et trygt og godt sted å være for barn, ungdom og personer med utviklingshemming. Som en viktig del av dette arbeidet har idrettsstyret vedtatt at alle, med et verv i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til mindreårige og personer med utviklingshemming, skal fremvise politiattest.

Hva er politiattest? 
En politiattest eller en vandelsattest inneholder opplysninger om en persons oppføringer i politiregistrene. Det kreves politiattest i flere yrker, også verv i frivillige organisasjoner.

Hvorfor kreves det politiattest?
Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger – en ren attest – fra alle personer med oppgaver i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til barn, unge og personer med utviklingshemming. Det er fordi vi ønsker et trygt og godt miljø for alle våre medlemmer.

Hvem omfattes av ordningen?
Ordningen omfatter både ansatte og frivillige, og gjelder uansett om personen får lønn for oppdraget eller ikke. Det avgjørende er i hvilken grad oppgavene vedkommende skal ha innebærer kontakt med mindreårige og personer med utviklingshemming. Trenere, instruktører og lagledere som skal ha direkte kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, vil alltid være omfattet av ordningen. Ordningen omfatter bare personer over 15 år.

Hvilke forhold fremkommer i politiattesten? 
I politiattesten, eller barneomsorgsattesten, fremgår seksualforbrytelser mot barn eller voksne, drap, narkotikaforbrytelser og grov volds- eller ranskriminalitet.

Ingen andre straffbare forhold vil fremkomme på denne politiattesten.

Hvem har ansvaret for dette?
Hovedstyret i idrettslaget har ansvaret for politiattester og skal utnevne en person som er ansvarlig for innhenting og oppfølging. Vedkommende skal ha en personlig vara.

Kontaktperson for Politiattest i NNIL er:
Paal Irgens-Hagevik
E-post: politiattest@nnil.no
Telefon:

STEG FOR STEG I SØKNAD OM POLITIATTEST

Steg 1
Idrettslaget skal først bekrefte behovet for attesten på eget skjema, og gi dette til søkeren.

Søkaren sender ein e-post til politiattest@nnil.no med namn og informasjon om verv (trenar, lagleiar, ledsager på turnering/reise).

I retur frå idrettslaget får søkaren ein e-post med bekreftelse som skal nyttatt ved søknad til polititet.

I bekreftelsen skal idrettslaget blant annet fylle ut lovhjemmel. Idretten har to lovhjemmel å vise til:

 • Politiregisterforskriften § 34-1. For personer som, lønnet eller ulønnet, utfører eller skal utføre oppgaver for frivillige organisasjoner som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.
 • Politiregisterforskriften § 34-13. For personer som i samarbeid med det offentlige skal arbeide eller ha oppgaver knyttet til trening for barn utenfor frivillige organisasjoner, og hvor oppgavene innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

Steg 2
Deretter skal søkeren selv søke om attest elektronisk på https://attest.politi.no/
Er du under 18 år eller av en grunn ikke kan søke elektronisk, se informasjon nederst på denne siden.
Elektronisk søknad om politiattest.

Logg inn
Logg inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides.
Elektronisk innlogging bekrefter hvem du er, og du skal derfor ikke signere ytterligere eller legge ved kopi av
legitimasjon.

Under «kontaktinformasjon», fyll inn e-postadresse og telefonnummer.
Under «Formål med attesten» velger du «Frivillige organisasjoner» for både «Kategori» og «Formål.
Under «Legg ved bekreftelse på formål» legger du ved dokumentet som du har fått fra idrettslaget, jfr steg 1.

– Du kan skanne eller ta bilde av bekreftelsen hvis du ikke har den digitalt.
– Sjekk at filen er lett å lese før du sender den ved søknaden din.
– Følgende filformater er tillatt: docx, doc, pdf, jpg, jpeg, png, tiff, tif.
– Filen må ikke være større enn 4 MB (4194304 Bytes).

Trykk «Send søknad».

Steg 3
Vent på svar fra Politiet. Saksbehandlingstiden er på ca 2 uker. Den sendes ikke til idrettslaget.

Slik mottar du politiattesten elektronisk

 1. Hvis du allerede har opprettet sikker digital postkasse:
  Vi blir automatisk informert om din sikre digitale postkasse hvis du allerede har opprettet en, og sender deg svar på søknaden dit.Du må være registrert med din kontaktinformasjon i kontakt- og reservasjonsregisteret for å kunne motta attesten i din digitale postkasse.
 2. Hvis du ikke har opprettet sikker digital postkasse:
  Hvis du ikke har sikker digital postkasse oppfordrer vi deg til å opprette en gratis her. (Merk at det kun er disse to løsningene som er godkjente i Norge.)
  Vi blir automatisk informert når du oppretter postkasse og svaret vårt blir sendt dit. Du trenger derfor ikke ta ekstra kontakt med oss.Du må være registrert med din kontaktinformasjon i kontakt- og reservasjonsregisteret for å kunne motta attesten i din digitale postkasse. Registrer kontaktinformasjonen din på norge.no.
 3. Hvis du har reservert deg mot digital post:
  Hvis du har reservert deg vil vi bli automatisk informert og sender svar til deg i vanlig post. Dette gjør at det vil ta noen ekstra dager med postgang.
  Du kan fjerne reservasjonen din hvis du ønsker attesten elektronisk.

Steg 4
Den som er søknaden gjelder for skal framvise sin politiattest til den som er oppnevnt som ansvarlig for
politiattester fra styret.

Idrettslaget skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller
ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.