Reiseregning

Nore Neset Idrettslag dekker følgande reiseutgifter i samband med bortekamper i serie, sluttspel og regions- eller fylkesmeisterskap.

  • Fergebillettar på inntil 3 bilar, samt passasjerar (spelarar og lagleiarar)
  • Bompenger
  • Kilometergodtgjersle med 2,- kr per km. for maksimum 3 biler*

*Gjelder kjøring utenom Os, Stor-Bergen, Sotra og Askøy.

For utfylling og videre info, last ned vedlegget under.